เหรียญ ๑๐๘ มหาสำเร็จ ทวีโภคทรัพย์

999.00 บาท

เหรียญรุ่นมงคล ๑๐๘ มหาสำเร็จ ทวีโภคทรัพย์
ด้านหน้าพระพิฆเนศ ด้านหลังพญานาค
มีชนวนมวลสารตั้งต้นมาจากพระพิฆเนศ ๑๐๘ องค์ทั่วไทย
และพระนาคปรก ๙ องค์