พญานาค รุ่น ๑๐๘ มหาสำเร็จ ทวีโภคทรัพย์

999.00 บาท

จัดสร้างขึ้นโดยมีชนวนมวลสารตั้งต้นมาจากพญานาค ๙ องค์
พิธีเทวาภิเษก ณ วัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔