การรับประกันสินค้า

สินค้าประเภทวัตถุมงคล

  1. วัตถุมงคลที่ให้เช่าบนเว็บไซต์ R24 ได้ผ่านพิธีพุทธาภิเษกแล้ว ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในแต่ละรุ่น
  2. หากท่านได้รับวัตถุมงคลไม่ตรงตามที่สั่งไว้ หรือ วัตถุมงคลเกิดความเสียหาย 
    กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์ 098-436-2000 หรือ Line Official Account ภายใน 7 วัน หลังจากมีการเซ็นรับพัสดุ
  3. การรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากบริษัทขนส่ง แต่เจ้าหน้าที่จะรับแจ้งและเป็นตัวแทนในการติดตามหรือสอบถามไปยังบริษัทขนส่งให้กับท่าน

สินค้าประเภทเครื่องสำอาง / อาหารและยา

  1. สินค้าที่ขายบนเว็ปไซต์ R24 เป็นของแท้ 100%
  2. หากพบความผิดพลาดของสินค้า เช่น ได้รับสินค้าไม่ตรงตามการสั่งซื้อ หรือ สินค้าเสียหาย   กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่เบอร์ 098-436-2000 หรือ Line Official Account ภายใน 7 วัน หลังจากมีการเซ็นรับพัสดุ
  3. การรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากบริษัทขนส่ง แต่เจ้าหน้าที่จะรับแจ้งและเป็นตัวแทนในการติดตามหรือสอบถามไปยังบริษัทขนส่งให้กับท่าน